Työnohjaus

”Elämässä ei ole suljettuja ovia. On vain löydettävä oikea avain…”

Työnohjauksen avulla pyritään kirkastamaan työntekijän ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteita ja edesauttamaan häntä huomaamaan ja ottamaan käyttöön omat voimavaransa.

Miksi työnohjausta?

Monelta työpaikalta puuttuu foorumi, jossa voisi keskustella työn sisällöstä ja sen tekemisestä, ideoida luovasti ja purkaa paineita. Luovuus ja työn kehittäminen tarvitsevat aikaa ja tilaa, enemmän kuin hätäisen kahvitauon. Yksi mahdollinen keskustelufoorumi on työnohjaus.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus voi tarjota mahdollisuuden mm. oman työn ja sen tekemisen tapojen pohdiskeluun, ammatillisen identiteetin vahvistamiseen, hiljaisen tiedon siirtoon, omien uskomusten ja toimintatapojen oivaltamiseen ja uusien kehittelyyn. Työnohjauksen tarkoitus on palvella työntekoa. Se ei ole koulutusta, vaikka sen kuluessa opitaan ja oivalletaan, muttei terapiaakaan, vaikka siinä käsitelläänkin työn herättämiä tunteita ja tuntemuksia. Pääroolissa ovat työ ja työntekijä sekä työn tekemisen ja kehittämisen tavat.

Työnohjaus on prosessi, jossa toimitaan sopimuksen perusteella ammatillisesti ja luottamuksellisesti vuorovaikutuksellisessa suhteessa.  Työnohjauksen aikana voi turvallisesti purkaa mieltä askarruttavia asioita, testata omia ajatuksia, etsiä keinoja haastavien työtilanteiden hoitamiseksi, oppia omista ja muiden kokemuksista sekä löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhön.

Ohjattava/ohjattavat osallistuvat itse tavoitteen asetteluun ja saavat näin rohkeutta  omien valintojen tekemiseen. Työnohjaussuhde on tasavertainen, yhteistyötä painottava ja asiakkaan tavoitteita kunnioittava.

Oma tapani tehdä työnohjausta

Tarjoamassani työnohjaustavassa näkökulma on tulevaisuudessa, yksilön toiminnassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja ympäristön vaikutuksessa työn tekemiseen. Työnohjauksissa saa purkaa huoliaan ja etsiä ratkaisuja työn laadun edistämiseksi ja omien voimavarojen kartuttamiseksi. Pyrin jäsentävään ja asioita konkretisoivaan toimintatapaan. Työnohjaajana minua on kuvattu aktiiviseksi ja maanläheiseksi.

Työnohjauksen kolme keskeisintä käyttöaluetta

Työnohjaus persoonallisen kasvun välineenä

Työnohjaus ammatillisen kasvun edistäjänä

Työnohjaus ja ammatissa jaksaminen

“MITÄ KUTSUMMEKAAN TODELLISUUDEKSI, OSALLISTUMME ITSE SEN RAKENTAMISEEN.”

– I. Progogien –