Neuropsykiatrinen valmennus

”Ei koskaan saa sanoa minä en osaa, vaan vaikeimmissakin tilanteissa pitää sanoa minä yritän.”         -Miina Sillanpää-

Kohderyhmä
ADHD / ADD / Asperger

tai näihin rinnastettavia neuropsykiatrisia diagnooseja. Valmennus sopii kaikenikäisille; koululaisille, nuorille, aikuisille ja perheille.

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita.

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Tausta-ajatteluna ratkaisu-ja voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla ohjattavan käsitystä itsestään sekä omista kyvyistään. Valmennussopimus ja toimintasuunnitelma jäsentävät toimintaa ja edistävät tavoitteisiin pääsemistä.

Tavoitteet

Valmennuksen tarkoituksena on parantaa arjen hallintaa, kuten heikkoa ajan ja rahan käyttöä, epäjärjestelmällisyyttä, koulutus- ja uravaikeuksia ja sosiaalisia suhteita. Tavoitteena on rakentaa uusia kykyjä ja vahvistaa taitoja lähes kaikilla valmennettavan elämänalueilla.

Toimintamuodot
Neuropsykiatrinen valmennus ei ole lääkehoidon vastine tai syrjäytä sitä. Parhaat tulokset saadaan, kun valmennus yhdistetään muihin hoitomuotoihin.

Toteutan valmennusta kuntoutus- ja valmennussuunnitelman mukaisesti. Valmennettavan kanssa asetetaan realistiset tavoitteet ja odotukset.

Valmentaja ja valmennettava tapaavat toisiaan sopimuksen mukaan. Asiakassuhde perustuu avoimuuteen sekä rohkaisevaan ja myönteiseen palautteeseen.

Ohjaus on voimavaraistavaa, ratkaisukeskeistä ja se perustuu sosiaalipedagogiikkaan, oppimis- ja motivaatioteorioihin. Valmennus ei ole vastaus kaikkeen. Se on menetelmä muiden menetelmien joukossa. Valmennus on kuitenkin hyvä, toimiva ja käyttökelpoinen lähestymistapa, joka auttaa saavuttamaan sellaisen elämän, joka on mahdollista.

”Pienessä terhossa on jo suuri tammi. Kun se vaan saa oikeanlaista ravintoa ja valoa, se itse kasvaa tammeksi.”  -Veli-Matti Toivonen-