CV

Koulutus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti ET 2010 YET 2011 (Kela), Tampereen kesäyliopisto.

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 2018-2019

Työnohjaaja (40 ov) 2006

Terveyttä ja hyvinvointia valokuvista (3 op) Tampereen Kesäyliopisto

Työvälineitä trauman hoitoon17-18.11.2016

Kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma 2012-2013 Integrum

Voimauttavan valokuvan perusteet, Turun kesäyliopisto 2014-2015

Jännittäjäryhmän ohjaaja-koulutus, Turun kesäyliopisto 2012

Neuropsykiatrinen valmentaja 2011 (SAMK)

Mindfulness peruskurssi

Rentoutumisen ohjaaminen terveydenhuollon, kuntoutuksen ja opetuksen välineenä

Masennuksen ryhmämuotoisen hoidon ohjaaja 2007

Psykiatrinen sairaanhoitaja 1995

 

Artikkelit

Työskentely kuvien avulla, Ratkes 1/2010

Kuva on avain mielen maailmaan, Sairaanhoitajalehti 4/2010

Nuorten päivätoiminta, intensiivistä avohoitoa psykiatriassa. Kirsti Kivelä, Leena Kukkonen-Lahtinen, Kai Harjula, Terhi Peuramäki Pirjo Esko, Ritva Waris ja Anne Marjamäki.Vammalan aluesairaala Psykiatrian vastuuryhmä/ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 7/2008

Kuvallisia välineitä asiakastyöskentelyyn, Ratkes 3/2008

Kuvien projektiivinen käyttö työnohjauksessa ja terapiassa, Osviitta/Suomen työnohjaajat 2/2008

Yhdessä kehittyen – kuntouttavan mielenterveystyön haasteet, Sairaanhoitajalehti 10/06

http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.Naytaartikkeli?p_artikkeli=sle00012

Työkokemus:

Olen valmistunut psykiatriseksi sairaanhoitajaksi 1995 ja siitä alkaen tehnyt psykiatrista hoitotyötä sekä osasto että avohoidossa.

Ryhmä- ja yksilötyönohjausta olen antanut 2006 alkaen.

Depressiokoulu-ryhmiä 2007 alkaen. Depressiokoulu pohjautuu kognitiiviseen terapiaan ja sosiaalisen oppimisen teoriaan. Siinä opiskellaan, kuinka ajatukset, toiminta ja mieliala vaikuttavat toisiinsa. Depressiokoulu on ryhmämuotoinen masennuksen- ja työuupumuksen ehkäisy- ja hoitomalli, joka on hyväksytty Käypähoitosuosituksissa yhdeksi depression hoitomuodoksi. Tavoitteena on vähentää vakavien depressioiden puhkeamista, lyhentää masennusjaksojen kestoa ja vähentää niiden voimakkuutta.

Olen pitänyt useita elämänhallinnan ryhmiä vuosina 2007-2010. Ryhmissä pyritään lisäämään ja vahvistamaan osallistujan voimavaroja, arkipäivän elämänhallintaa ja siihen liittyviä taitoja, edistetään työkykyä sekä työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia.